Mustafa Kemal Atatürk

1881 Selanik'te doğdu.
1893 Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.
1895 Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.
1899 Mart 13 İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
1902 Harp Akademisi'ne girdi.
11 Ocak 1905 Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
Ekim 1906 Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu
23 Temmuz 1908 Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmalar yaptı.
31 Mart 1909 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
13 Eylül 1911 İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.
27 Kasım 1911 Binbaşılığa yükseldi.
9 Ocak 1912 Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.
1913 Ekim 27 Sofya Askeri Ateşeliği'ne atandı.
1 Mart 1914 Yarbaylığa yükseltildi.
2 Şubat 1915 Tekirdağ'da 19. Tümeni kurdu.
25 Nisan 1915 Çanakkale - Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.
1 Haziran 1915 Albaylığa yükseldi.
9 Ağustos 1915 Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.
10 Ağustos 1915 Anafartalar'da düşmanı yendi.
1 Nisan 1916 Tuğgeneralliğe yükseldi.
26 Ekim 1918 Halep'in kuzeyinde yer alan bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi imzalandı.
31 Ekim 1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atandı.
13 Kasım 1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması sonucu İstanbul'a döndü.
30 Nisan 1919 Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atandı.
15 Mayıs 1919 Yunanlılar İzmir'e asker çıkardı.
16 Mayıs 1919 Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.
19 Mayıs 1919 Samsun'a çıktı.
15 Haziran 1919 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.
21 Haziran 1919 Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.
8 / 9 Temmuz 1919 Askerlikten istifa etti. (Saat20:50)
23 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi toplandı ve bir Temsil Kurulu seçildi. (7 Ağustos 1919)
4 Eylül 1919 Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplandı ve 11 Eylül'de sona erdi.
11 Eylül 1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığına saçildi.
22 Ekim 1919 Amasya Protokolü imzalandı.
7 Kasım 1919 Erzurum'dan milletvekili seçildi.
27 Aralık 1919 Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.
20 Mart 1920 İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi.
18 Mart 1920 İstanbul'da Meclis-i Mebusan son toplantısını yaptı.
19 Mart 1920 Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunuldu.
23 Nisan 1920 Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
24 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
5 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in başkanlığında Hükümet'in ilk toplantısı yapıldı.
11 Mayıs 1920 İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
24 Mayıs 1920 Ölüm cezası Padişah tarafından onaylandı.
10 Ağustos 1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nı imzalandı.
9 / 10 Ocak 1920 Birinci İnönü Savaşı yapıldı.
20 Ocak 1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddeleri kabul edildi.
30 Nisan / 1 Mart 1921 İkinci İnönü Savaşı yapıldı.
10 Mayıs 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti kuruldu ve Mustafa Kemal Grup Başkanlığı'na seçildi.
5 Ağustos 1921 Başkumandanlık görevi verildi.
22 Ağustus 1921 Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı başladı.
13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı.
19 Eylül 1921 Mareşallik rütbesi ve Gazi unvanı aldı.
26 Ağustos 1922 Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetti.
30 Ağustos 1922 Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.
1 Eylül 1922 Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri ! emrini verdi.
9 Eylül 1922 Türk Ordusu İzmir'e girdi.
10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal İzmir'e geldi.
11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi imzalandı.
1 Kasım 1922 Önerisi üzerine saltanat kaldırıldı.
17 Kasım 1922 Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan ayrılmak zorunda kaldı.
29 Ocak 1923 Latife Hanım'la evlendi.
24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması imzalandı.
9 Ağustos 1923 Halk Fırkası'nı kurdu.
11 Ağustos 1923 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.
29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi.
29 Ekim 1923 İlk Cumhurbaşkanı seçildi.
1 Mart 1924 Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açılış nutkunu söyledi.
20 Nisan 1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu kabul edildi.
17 Şubat 1925 Aşar kaldırıldı.
24 Ağustos 1925 İlk defa Kastamonu'da şapka giydi.
25 Kasım 1925 Şapka Kanunu Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
30 Kasım 1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanun kabul edildi.
26 Aralık 1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.
17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi.
1 Temmuz 1927 Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitti.
15 / 20 Ekim 1927 Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söyledi.
1 Kasım 1927 2. Kez Cumhurbaşkanı seçildi.
9 Ağustos 1928 Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkında nutkunu söyledi.
3 Kasım 1928 Yeni Türk Harfleri Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu kuruldu.
4 Mayıs 1931 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu kuruldu.
29 Ekim 1933 Cumhuriyetin 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söyledi.
24 Kasım 1934 Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadı verildi.
1 Mart 1935 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
1 Mayıs 1937 Çiftliklerini hazineye, taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışladı.
31 Mart 1938 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği hastalığı hakkında ilk resmi duyuruyu yaptı.
15 Eylül 1938 Vasiyetnamesini yazdı.
16 Ekim 1938 Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlandı.
10 Kasım 1938 Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat 09.05)
11 Kasım 1938 İstanbul Şehir Meclisi olağanüstü toplantı yaptı. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsu indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı çekildi.
15 Kasım 1938 Hükümet, Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak ilan etti.
16 Kasım 1938 İstanbul'lular, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden, gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
19 Kasım 1938 Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan cenazesi, önce Sarayburnu'na, daha sonra Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
20 Kasım 1938 Atatürk'ün naşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar son görevlerini saygıyla yaptılar.
21 Kasım 1938 Atatürk'ün cenazesi Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konuldu.
25 Kasım 1938 Atatürk'ün vasiyetnamesi açıldı.
4 Kasım 1953 Atatürk'ün Geçici Kabri, Anıtkabir'e nakledilmesi için açıldı.
10 Kasım 1953 Atatürk'ün cenazesi Anıt-Kabir'e nakledildi.